• pralina
 • thedevildash
 • ciagnik123
 • failbro
 • americanmama
 • Suzi
 • plaasticine
 • blondi
 • christopher-walken
 • MyBlackWings
 • nukot
 • DeMonstra
 • mental-cat
 • earth-art-eh
 • anananana
 • MartiHuggie
 • goracekakao
 • sowiazupa
 • xpetqa
 • myciaa
 • drunk
 • szaaatan
 • weakchick
 • vertheer
 • kaktu
 • no-longer-kore
 • convoitise
 • RudeGirl
 • jahaalex
 • glampop
 • skatrix
 • melan
 • edgith
 • handstandsforyou
 • mynewme
 • lest
 • klodzia
 • owieczkini
 • BLATTROT
 • gug
 • vicious-circle
 • ziangorgeous
 • all-the-best-post
 • liliowadusza
 • gdyby
 • evelinis
 • korfu
 • bravoure
 • barock
 • artofbeing
 • Moooli
 • cokolwiekziom
 • shakeme
 • tjuuu
 • majak
 • GummyBear
 • Gabreiila
 • diebitch
 • 18alexa18
 • mefir
 • zorza
 • taktoznowuja
 • flawless
 • karmazynowykruk
 • klapki
 • ayakashi
 • antamariel
 • charliefromcali
 • nanaimoo
 • grumpy
 • skinnymoon
 • terefereere
 • comfortablynumb
 • werka
 • the-devil-inside
 • angelsdemon
 • pannaamy
 • K-E-N-A-J
 • mania7910
 • Krwawa
 • nexxt
 • rihannnna
 • swaag
 • okiemnieogarniesz
 • nickiminaj
 • ciara
 • kanyewestt
 • Seyren
 • dyssymulacja
 • guyver
 • kurna
 • junerainx
 • transmission-into-your-heart
 • dysmorfofobia
 • icd-10-g43
 • brinno
 • BluNectarine
 • orangeugarte
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6547 be36
Reposted fromvanille vanille viaGunToRun GunToRun

Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.

— Magdalena Witkiewicz (Zamek z piasku)

just-shower-thoughts:

i like to stay up at night because the world feels like it stops for a few hours and you don’t have any responsibilities

6542 1620 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viainsanedreamer insanedreamer
6055 45e6 500
Reposted fromlubje lubje viainsanedreamer insanedreamer
3062 24b1
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaanastasie anastasie
Reposted frombluuu bluuu viaanastasie anastasie
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
I gdy wstaniesz rano
Oczekiwaniom szepnij dobranoc
Nic się nie stało
— Mam Na Imię Aleksander
Reposted frommefir mefir viaczarno-biala-tecza czarno-biala-tecza
3742 d4e4
Reposted fromdivi divi viaczarno-biala-tecza czarno-biala-tecza
9684 c2c3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl